معاونت آموزشی و پژوهشی- فرم ها
فرمهای پذیرش بدون آزمون ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 

جهت مشاهده فرمهای پذیرش بدون آزمون ارشد  اینجا  کلیک کنید.

جهت مشاهده فرم تحصیل دو رشته همزمان کارشناسی  اینجا  کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.1396.3087.fa
برگشت به اصل مطلب