معاونت آموزشی و پژوهشی- اخبار و اطلاعیه ها
پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود (دانشجویان سال اول و دوم تمامی مقاطع تحصیلی) در سال تحصیلی 98 - 99

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ | 
با توجه به پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 99-1398 ، دانشجویان جهت دریافت فراخوان ثبت نام تسهیلات بنیاد ملی نخبگان اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.1395.3699.fa
برگشت به اصل مطلب