معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
اطلاعیه مهم در مورد نحوه محاسبه اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/23 | 
اطلاعیه مهم
دانشجویان محترم جهت اطلاع از جزئیات نحوه محاسبه اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی می‌توانند به فایل پیوستی مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.476.3226.fa
برگشت به اصل مطلب