معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
تخفیف قیمت خوابگاه های دانشجویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳ | 
اطلاعیه
به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند نرخهای جدید مربوط به اجاره بهای خوابگاه ها ، با دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی بر افزایش کمتر از 10 درصد نسبت به سال گذشته جهت رفاه حال دانشجویان گرامی، اعلام گردیده است شایان ذکر است که آن عده از دانشجویانی که پرداختشان نقدی است، مشمول تخفیف می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.476.3215.fa
برگشت به اصل مطلب