معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
زمان بازگشایی خوابگاه های دانشجویی برای ترم تابستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
اطلاعیه
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست اسکان در ترم تابستان دارند، می‌رساند خوابگاه‌های ممتاز و صدر از روز دوشنبه مورخ 97/4/25 الی 97/6/15 دایر خواهند بود. همچنین هزینه ترم تابستان خوابگاه ها مبلغ 1,000,000 ریال می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.476.3138.fa
برگشت به اصل مطلب