معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور تغذیه
منوی غذا سلف عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | 
منوی غذا سلف عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه برای ترم مهر ماه سال 97 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.475.3255.fa
برگشت به اصل مطلب