معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور دانشجویی
شماره حساب جدید جهت واریز شهریه خوابگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم خوابگاهی می رساند که هزینه مربوط به خوابگاهها از ترم جاری به شماره حساب 0105187187004 نزد بانک ملی بنام امور خوابگاههای دانشگاه صنعتی ارومیه واریز خواهد شد.




 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.470.1406.fa
برگشت به اصل مطلب