معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- صندوق رفاه دانشجویی
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام مسکن نیمسال مهر 95-1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام مسکن  نیمسال مهر 95-1394

به دانشجویان بهره‌مند از وام مسکن در سالتحصیلی 94-1393 که بدهی شهریه خوابگاه خود را پرداخت نکرده‌اند نیمسال تحصیلی جاری (مهر 95-1394) وام تعلق نخواهد گرفت.
فرصت تسویه بدهی خوابگاه به میزان وام مسکن تعلق یافته در دو ترم گذشته تا تاریخ چهارشنبه 15/07/1394 می‌باشد، در غیر اینصورت وام مسکن به دانشجویان متقاضی بدهکار شهریه خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.

امور دانشجویی – صندوق رفاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.323.1789.fa
برگشت به اصل مطلب