معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
رزرو خوابگاهی برای ترم دوم سالتحصیلی 96-1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجــویـان  محتـرم  خوابگــاهی  مـی­رساند آخرین مهلت تعیین و تکلیف رزرو خوابگاهی برای ترم دوم سالتحصیلی 96-1395 تا تاریخ 20 بهمن سال 1395 می باشد. در غیر اینصورت جاهای باقی مانده به درخواست های بیرون خوابگاهی تعلق خواهد گرفت.    

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.2605.fa
برگشت به اصل مطلب