معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
قابل توجه دانشجویان خوابگاهی جهت تمدید اتاق ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | 

«قابل توجه دانشجویان محترم»

کلیه دانشجویان خوابگاهی می­توانند از تاریخ 13/10/94 الی 08/11/94 جهت تمدید اتاق فعلی با واریز هزینه به سایت اتوماسیون خوابگاهی مراجعه نمایند. در صورت رزرو اتاق دیگر بطور خودکار طی 24 ساعت رزرواسیون لغو خواهد شد و در صورت عدم تمدید اتاق در مدت زمان ذکر شده رزرو اتاق برای سایردانشجویان از تاریخ 09/11/94 الی 11/11/94 آزاد خواهدبود.                                            

       امور خوابگاه­ها                                 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.1923.fa
برگشت به اصل مطلب