معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
لغو رزرو اتاق های انتخاب شده دانشجویان در تاریخ 94/5/31

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسمه تعالی
به اطلاع کلیه د انشجویان محترم خوابگاهی می رساند به دلیل مشکل پیش آمده در سیستم اتوماسیون کلیه اتاق های انتخاب شده توسط دانشجویان لغو گردیده ٰ لذا از کلیه دانشجویان خواهشمندیم برای رزرو اتاق ها از تاریخ 1/6/94 مجددا اقدام فرمایید.

با تشکر
معاونت دانشجویی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.1676.fa
برگشت به اصل مطلب