معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور تغذیه
رزرو وعده صبحانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۷ | 

اطلاعیه


به اطلاع دانشجـویان محتـرم می رساند از روز دوشنبه مورخ 95/07/12 رزرو وعده صبحانه از طریق سامانه اتوماسیون تغذیه امکان پذیر خواهد بود.  

                                                                                                                                                مدیریت دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.321.2374.fa
برگشت به اصل مطلب