دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۰ | 
دانشجویان شاهد و ایثارگری که نیاز به برگزاری کلاسهای تقویتی رفع اشکال دارند، به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.874.980.fa
برگشت به اصل مطلب