دانشگاه صنعتی ارومیه- در باره دانشگاه
پذیرش پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

پذیرش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.504.2418.fa
برگشت به اصل مطلب