دانشگاه صنعتی ارومیه- اطلاعات تماس
تماس با دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      جهت دریافت فایل به صورت  jpg کلیک کنید.
      دانشگاه صنعتی ارومیه: ارومیه، کیلومتر دوم جاده بند،کد پستی: ۱۷۱۶۵- ۵۷۱۶۶  صندوق پستی: ۴۱۹-۵۷۱۵۵

          تلفن:۸۱-۰۴۴۳۳۷۲۸۱۸۰

          نمابر: ۰۴۴۳۱۹۸۰۲۵۱    

      

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.44.16.fa
برگشت به اصل مطلب