دانشگاه صنعتی ارومیه- روابط عمومی
اولین جلسه شورای مدیران دانشگاه تشکیل شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۱۱ | 
اولین جلسه شورای مدیران دانشگاه،  به همت معاونت اداری و پشتیبانی برگزار شد . به گزارش واحد روابط عمومی، در این نشست که در چارچوب زمینه سازی در جهت برنامه ریزی علمی و اجرایی بهتر برگزار گردید، مباحث و سرفصل های مدنظر مدیران اجرایی مجموعه مطرح گردید . دکتر خلیل آریا معاون اداری و پشتیبانی ، مدیران دانشگاه را به منزله مشاوران و کارشناسان ارشد مجموعه در راستای نکته سنجی و آسیب شناسی بخش های متبوع خود دانست که تعامل مستمر آنان با مجموعه دانشگاه، زمینه ساز حرکت رو به جلو خواهد بود . 
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
وی هم افزایی و همراهی زیرمجموعه ها و ساختارها را لازمه ایجاد یک سامانه مدیریت فراگیر قلمداد کرد و نیل به این هدف را موجب استفاده بهینه از هزینه های مالی و زمانی دانست . در ادامه این نشست چارچوب ها و دستورات جلسه که شامل تهیه گزارش جامع مالی همه بخش ها جهت برنامه ریزی بهتر، تخصیص اعتبارات لازم و پیگیری مطالبات کارکنان مبنی بر اضافه کاری و شرایط سختی کار، تدوین تفصیلی وظایف کارشناسان هر بخش، تشکیل هیئت بدوی تخلفات اداری ، تدوین برنامه راهبردی دانشگاه با نقش آفرینی کمیته ذیصلاح و نیز اعمال سیاست و راهکار کاهش هزینه ها و همینطور تصویب پرتال جامع الکترونیکی همه قسمت ها با هدف دسترسی سریع به سامانه های ایجاد شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.37.1532.fa
برگشت به اصل مطلب