دانشگاه صنعتی ارومیه- هیات موسس
اعضای هیئت موسس دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیئت موسس دانشگاه صنعتی ارومیه( پیش از تاسیس)

  • دکتر رحیم قربانی : استاندار سابق استان آذربایجان غربی (رئیس هیأت مؤسس)
  • دکتر جواد جهانگیرزاده : نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی
  • مهندس ابراهیم حق جو : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
  • مهندس جمشید محمدزاده : معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی
  • مهندس محمد باقر داریانی : معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
  • دکتر حسن صدقی : رئیس دانشگاه ارومیه
  • دکتر ایرج میرزائی : عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده فنی دانشگاه ارومیه ( دبیر هیأت مؤسس و مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی ارومیه )

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.112.27.fa
برگشت به اصل مطلب