دانشگاه صنعتی ارومیه- وب سایت
سرپرست وب سایت دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE


مهندس اردلان قاسم زاده
عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه از شهریور ماه 1389 مسئولیت سرپرستی وب سایت دانشگاه را بر عهده گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.111.25.fa
برگشت به اصل مطلب