دانشگاه صنعتی ارومیه- معاونت آموزشی و پژوهشی
نقشه جامع علمی کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.108.1392.fa
برگشت به اصل مطلب