دانشگاه صنعتی ارومیه- معرفی اساتید مشاور دانشجویان شاهد
معرفی اساتید مشاور دانشجویان شاهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سالتحصیلی 97-98

برق و اپتیک لیزر مهندس عالی نژاد
مکانیک و هوافضا دکتر عبدی
شیمی دکتر رفیعی
کامپیوتر دکتر سرمدی
عمران دکتر شکسته بند
صنایع دکتر جهانگشای رضایی
معدن و مواد دکتر مختاریان

 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1062.1424.fa
برگشت به اصل مطلب