دانشگاه صنعتی ارومیه- مشاوران رئیس دانشگاه
مشاور امور دانشجوئی رئیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۶ | 

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: محمد خزائی
 عناوین تحصیلی وآموزشی
•    فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه رازی کرمانشاه(سراسری)
•    فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه ارومیه(سراسری)
•    دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه ارومیه(سراسری)
•    مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه سال تحصیلی 90- 89
•    مدرس دانشگاه پیام نور کنگاور سالهای 89 تا 91
•    مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد سال تحصیلی 90-89
•    مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه سال تحصیلی 93-92


عناوین سیاسی و فرهنگی

مشاور امور جوانان استاندارآذربایجان غربی
 رییس خانه جوان استان آذربایجانغربی
مشاور دانشجویی رییس دانشگاه صنعتی ارومیه

•     مدیر مسئول نشریه دانشجویی به مدت 2 سال
•    عضو هیئت تحریریه نشریات مختلف دانشجویی در طول سنوات تحصیل
•    کسب رتبه دوم در زمینه  "مقاله سیاسی" در هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی غرب و شمالغرب کشور
•    حضور و تقدیر در چندین جشنواره نشریات دانشگاهی و دانشجویی (استانی)
    عضواصلی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ارومیه با حکم رییس دانشگاه ارومیه

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.105.1297.fa
برگشت به اصل مطلب