دانشگاه صنعتی ارومیه- چارت سازمانی
چارت سازمانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  - هیأت امنا

 • ریاست دانشگاه
  • دفتر ریاست
  • روابط عمومی و امور بین الملل
  • مدیریت طرح و برنامه
  • گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • اداره حراست
  • مدیریت وب سایت دانشگاه
  • معاونت آموزشی و پژوهشی
   • مدیریت امور آموزشی
   • مدیریت امور پژوهشی و فناوری
   • اداره آموزش های آزاد و مجازی
   • گروه کارآفرینی، رشد و ارتباط با صنعت
   • تحصیلات تکمیلی
   • کتابخانه
   • گروه توسعه فناوری دانشگاه
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
   • مدیریت دانشجویی
    • امور تغذیه
    • امور خوابگاهها
    • صندوق امور دانشجویان
   • اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
   • اداره تربیت بدنی
  • معاونت اداری و پشتیبانی
   • مدیریت امور اداری
    • دبیرخانه
   • مدیریت امور مالی
   • مرکز داده و خدمات ماشینی
  • دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و واحدهای تابعه آموزشی
   • دانشکده مهندسی مکانیک
   • دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و مهندسی کامپیوتر
   • دانشکده مهندسی صنایع
   • دانشکده مهندسی معدن
   • دانشکده مهندسی برق
   • دانشکده مهندسی شیمی
   • دانشکده مهندسی عمران
   • گروه علوم پایه

  - دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

  - دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.104.30.fa
برگشت به اصل مطلب