بایگانی بخش معاونین قبلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,435 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ -

معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگی

وحید عباسی چیانه - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از تیر ماه 93 الی اردیبهشت 94 استادیار : مرتبه علمی صنایع - مواد و متالوژی : رشته و گرایش Vahid61abbasi@gmail.com : پست الکترونیکی 04431980319 : شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ -

معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگی

سهراب عبداله زاده  - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از بهمن ماه 92 الی تیر 93   استادیار : مرتبه علمی مهندسی صنایع : رشته و گرایش inassa@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980257 : شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگب

سهراب بهنیا  - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از سال 90 تا بهمن 92   صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی فیزیک : رشته و گرایش s.behnia@sci.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980257 : شماره تماس