بایگانی بخش صفحه شخصی سعید جعفرزاده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,614 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

رزومه

Curriculum Vitae Contact Information   Saeid Jafarzadeh-Ghoushchi, Ph. D.   Assistant Professor   Department of Industrial Engineering,   Urmia University of Technology,   Band High Way, P.O. Box 57155-419   Urmia, Iran.  Email: saeid.edugmail.com; s.jafarzadehuut.ac.ir  Phone: 0441-3554180; 09144396191