بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,640 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ -

کارکنان امور مالی

ولی سلیمانی- مدیر مالی کارشناسی  مرتبه علمی حسابداری : رشته و گرایش تهران عنوان دانشگاه v.soleymani1348@gmail.com پست الکترونیکی 044-31980240 شماره تماس اکبر صالحی- عامل مالی معاونت آموزشی،عامل مالی مرکز آموزش های آزاد کارشناس مرتبه علمی مدیریت بازرگانی : رشته و گرایش دانشگاه اورمیه عنوان دانشگاه - پست الکترونیکی 044-31980242 شماره تماس مهدی شریفی- مسئول تنظیم اسناد حسابداری دانشگاه کارشناسی ارشد  مرتبه علمی حسابداری : رشته و گرایش دانشگاه شیراز عنوان دانشگاه M.sharifi123@yahoo.com پست الکترونیکی 044-31980246 شماره تماس میر مهدی طباطبایی- مسئول صدور برگه در سیستم حسابداری تعهدی کارشناس مرتبه علمی حسابداری : رشته و گرایش دانشگاه آزاد بناب عنوان دانشگاه - پست الکترونیکی 044-31980246 شماره تماس مینا باقرزاده- مسئول تنظیم حساب کارشناسی ارشد  مرتبه علمی حسابداری : رشته و گرایش دانشگاه ارومیه عنوان دانشگاه - پست الکترونیکی 044-31980298 شماره تماس شیوا حنیفه- مسئول حقوق و دستمزد کارشناس مرتبه علمی اقتصاد : رشته و گرایش دانشگاه اورمیه عنوان دانشگاه - پست الکترونیکی 044-31980303 شماره تماس مهری علیزاده- مسئول درآمد کارشناسی ارشد  مرتبه علمی ریاضی : رشته و گرایش دانشگاه ارومیه عنوان دانشگاه alizadeh.mehri@yahoo.com پست الکترونیکی 044-31980301 شماره تماس لعیا فرجی- مسئول دبیرخانه مالی- صدور چک -بیمه کارشناس مرتبه علمی اقتصاد بازرگانی : رشته و گرایش دانشگاه آزاد ارومیه عنوان دانشگاه - پست الکترونیکی 044-31980244 شماره تماس