بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,846 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

کارکنان

نام پست سازمانی آدرس ایمیل شماره تماس پرویز قربانزاده مسئول کتاب خانه و مرکز اسناد library@uut.ac.ir 044-31980284 کبری بحری گمچی کارشناس کتاب خانه و مرکز اسناد library@uut.ac.ir 044-31980284 معصومه محمد زاده کارشناس کتاب خانه library@uut.ac.ir 044-31980284