بایگانی بخش بخشهای کتابخانه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 18,768 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ -

بخش مجموعه سازی و خدمات فنی

- بخش مجموعه سازی  و خدمات فنی : فرآیند مجموعه سازی شامل انتخاب، سفارش، تهیه منابع مورد نیاز مراجعه کنندگان می باشد، مجموعه کتابها و نشریات کتابخانه از طریق خرید و اهدا فراهم می شود. این بخش مسئول تهیه،خرید،سفارش کتاب ومقالات خارجی برای اعضاءهیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. مهمترین کارها که در این بخش انجام می گیرد به شرح زیر است:- کسب اطلاع درباره کتاب های موردنیاز- سفارش کتابهای انتخاب شده- نگهداری سوابق کتابهای سفارش شده یا دریافت شدهپس از ثبت کتاب در بخش دفتر ثبت جستجو از منابع کتابخانه ملی ایران و کنگره انجام میشود. که آیا فهرست نویسی و رده بندی بنیادی انجام گیرد یا اینکه فایل ایزو تهیه شود و به سیستم کتابخانه افزوده گردد.

img_yw_news
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ -

بخش امانت

وظیفه این بخش  شامل  پذیرش عضویت  -  ارائه خدمات   امانت – تمدید و رزرو مدرک  تسویه حساب  می باشد

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

بخش نرم افزار

وظیفه این بخش شامل پذیرش عضویت - ارائه خدمات امانت – تمدید و رزرو مدرک تسویه حساب می باشد

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

بخش مراجع و پایان نامه ها

اصولاً بخش مرجع از اساسی ترین ارکان یک کتابخانه تخصصی و دانشگاهی است. مراجعین به کتابخانه، بیشترین پاسخهای سوالات خویش را در رابطه با تحقیقات، در این بخش خواهند یافت.سوالات مراجعین به این بخش به دو صورت است:الف) یک دسته از مراجعین می خواهند از مکان یک منبع رفرنس با اطلاع گردند مثلاً می پرسند فرهنگ شیمی کجاست. ب) دسته دوم مراجعینی هستند که مکان دستیابی را می دانند ولی نحوه استفاده از آنها را نمی دانند یا از آن موضوع خیلی کم اطلاع دارند و کتابدار باید با پرسشهای گوناگون نحوه یافتن موضوع را برای فرد توضیح داده و به او کمک می کند به دنبال موضوع رفته و توضیحاتی در آن مورد بیابد 

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

بخش سفارشات و کتابها

این بخش مسئول تهیه،خرید،سفارش کتاب ومقالات خارجی برای اعضاءهیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. مهمترین کارها که در این بخش انجام می گیرد به شرح زیر است......

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

بخش نشریات

بخش نشریات سفارش مجلات در انتهای هر سال بر اساس تصویب کمیته فنی کتابخانه و متعاقب آن با ارسال نامه برای هر یک از نمایندگان گروههای ، شیمی، مکانیک، معدن، صنایع،برق مهندسی کامپیوتر چک لیست نشریات مورد نیازشان دریافت و سپس ضمن هماهنگی با کتابخانه ی مرکزی عناوین تخصیصی هر گروه اولویت بندی شده و