بایگانی بخش امورات فارغ التحصیلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,207 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ -

مراحل انجام امورات فارغ التحصیلی

1-مراجعه به کارشناس گروه جهت بررسی پرونده و اطمینان از عدم وجود نواقص در پرونده2-گرفتن فرمها و لیست واحدهای گذرانده شده از اداره آموزش3...