بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,107 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

مدیریت و کارکنان امور اداری دانشگاه

اکبر شیرزاد - مدیر امور اداری صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی عمران : رشته و گرایش a.shirzad@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980250 : شماره تماس احسان مختارپور- معاون مدیر کارشناس مسئول امور اداری مدرک : رشته و گرایش edari@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980206 : شماره تماس هادی پورستار- کارشناس بیمه و رفاه و حضور و غیاب کارشناس مدرک : رشته و گرایش hadi_porsatar@yahoo.com : پست الکترونیکی 044-31980206 : شماره تماس راحیل بابایی- کارگزین کارشناس مدرک : رشته و گرایش : پست الکترونیکی 044-31980206 : شماره تماس معصومه بابایی- کارشناس دبیرخانه کارشناس مدرک : رشته و گرایش uuturmia@yahoo.com : پست الکترونیکی 044-31980251 : شماره تماس مینا خوش صحبت- کارشناس دبیرخانه کارشناس مدرک : رشته و گرایش uuturmia@yahoo.com : پست الکترونیکی 044-31980251 : شماره تماس ناصر تبریزی- نامه رسان دیپلم مدرک : رشته و گرایش : پست الکترونیکی 044-31980206 : شماره تماس