بایگانی بخش مسئول دفتر معاونت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,231 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مسئول دفتر معاونت اداری و پشتیبانی

تقی کحالی- مسئول دفتر معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس مرتبه علمی 044-31980294 شماره تماس