بایگانی بخش کارکنان اداره آموزش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 205 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ -

کارکنان اداره آموزش

رحیم تقی زاده - مدیر امور آموزشی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی اقتصاد کار و روابط صنعتی : رشته و گرایش rahim_taghizadehyahoo.com : پست الکترونیکی 044-31980288 : شماره تماس اعظم ثریا  - مسئول آموزش کارشناس مسئول خدمات آموزش سمت a.sorayauut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980286 : شماره تماس هادی بهبود نیا- کارشناس آموزش   کارشناس رشته های مهندسی مواد و متالوژی،مهندسی معدن،مهندسی صنایع،مهندسی نساجی سمت hbehboodnia​uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980293 : شماره تماس فاطمه رشیدی - کارشناس آموزش کارشناس رشته های مهندسی برق،مهندسی عمران،مهندسی شیمی و شیمی کاربردی سمت f.rashidiuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980287 : شماره تماس مینا حسن زاده - کارشناس آموزش کارشناس فارغ التحصیلان سمت m.hassanzadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980286 : شماره تماس مرتضی امیر فتحی- کارشناس آموزش کارشناس تحصیلات تکمیلی و بایگانی سمت m.fathiuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980285 : شماره تماس رقیه موسی خانی - کارشناس آموزش کارشناس رشته های مهندسی مکانیک،مهندسی ساخت و تولید،مهندسی هوافضا سمت r.musakhaniuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980287 : شماره تماس المیرا تقوی- کارشناس آموزش کارشناس رشته های مهندسی کامپیوتر،مهندسی فناوری اطلاعات،مهندسی اپتیک و لیزر سمت e.taghaviuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980289 : شماره تماس محدثه موسوی نیا- کارشناس آموزش  کارشناس نظام وظیفه و  ثبت نمرات  سمت - : پست الکترونیکی 044-31980289 : شماره تماس سعید جهانگیری- کارشناس آموزش  کارشناس امور کلاس ها سمت - : پست الکترونیکی 044-31980293 : شماره تماس