بایگانی بخش مدیران واحدها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,750 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱ -

مدیران حوزه دانشجویی و فرهنگی

مرتضی علی اصغری - مدیر امور فرهنگی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی برق : رشته و گرایش m.aliasghary@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980216 : شماره تماس سجادالله رضازاده - مدیر امور دانشجویی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش s.rezazadeh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980217 : شماره تماس   رضا عبدی بهنق - مدیر تربیت بدنی استادیار : مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش r.abdibehnagh@mee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980259 : شماره تماس