بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,564 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی کارکنان

آیتک شاددلی - کارشناس آزمایشگاه برق و فیزیک 2    کارشناس ارشد : مدرک برق مخابرات و قدرت : رشته و گرایش aitak.shaddeli@uut.ac.ir : پست الکترونیکی   - : شماره تماس سارا السادات زمانی - کارشناس آزمایشگاه دیجیتال    دانشجوی کارشناسی ارشد : مدرک مهندسی کامپیوتر سخت افزار : رشته و گرایش s.zamani@iasbs.ac.ir : پست الکترونیکی -  : شماره تماس سعیده عطایی - کارشناس آموزش گروه برق    کارشناس : مدرک اقتصاد : رشته و گرایش - : پست الکترونیکی - : شماره تماس