بایگانی بخش کارشناسان روابط عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 49 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کارشناسان روابط عمومی

مهدی مظفرنژاد  - کارشناس روابط بین الملل     کارشناس : مدرک تحصیلی زبان و ادبیات انگلیسی : رشته و گرایش : پست الکترونیکی   04431980254 : شماره تماس وفا رادپور - کارشناس روابط عمومی    کارشناسی  : مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر - نرمافزار : رشته و گرایش m.vafa.rgmail.com : پست الکترونیکی 04431980311 : شماره تماس