بایگانی بخش هیئت علمی گروه فیزیک

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 11,887 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

فقیهه اقبالی فام

دکتر فقیهه اقبالی­ فام مرتبه علمی :           استادیار رشته و گرایش :        فیزیک پست الکترونیکی :     f.eghbali@sci.uut.ac.ir تلفن تماس :                         صفحه شخصی   [Home Page ]

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دکتر سروش حاصلی

دکتر سروش حاصلی :   مرتبه علمی :           استادیار رشته و گرایش :        فیزیک پست الکترونیکی :     soroush.haseli@uut.ac.ir تلفن تماس :            -    صفحه شخصی   [Home Page ]

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

سمیرا فتحی زاده

دکتر سمیرا فتحی زاده   مرتبه علمی :           استادیار رشته و گرایش :        فیزیک پست الکترونیکی :     s.fathizadeh@sci.uut.ac.ir تلفن تماس :                         صفحه شخصی   [Home Page ]

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ -

دکتر ویگن عزیز آغچه قلعه:

دکتر ویگن عزیز آغچه قلعه:   مرتبه علمی :           استادیار رشته و گرایش :        فیزیک پست الکترونیکی :     viguen.a@uut.ac.ir تلفن تماس :            3554180-0441    صفحه شخصی   [Home Page ]

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ -

دکتر مهدی بهبودنیا

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ -

سهراب بهنیا

دکتر سهراب بهنیا مرتبه علمی :           دانشیار  رشته و گرایش :        فیزیک پست الکترونیکی :     s.behnia@sci.uut.ac.ir تلفن تماس :            3554180-0441    صفحه شخصی   [ Home Page ]