بایگانی بخش نمایه های معتبر علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 570 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -

فهرست نمایه های معتبر علمی

مجلات  ISI                   دانلود کنید 1- لیست مجلات ISI 2017 (جدید) 2- لیست مجلات ISI - web of science journal(Q1-Q4) 2- لیست مجلات JCR 2015      -----------------------------      مجلات Scopus            دانلود کنید 1- لیست مجلات Scopus معتبر با (IF  سال 2015) 2- لیست مجلات Scopus معتبر 2015       ---------------------------       مجلات ISC                دانلود کنید 1-فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام NEWisc1395 2-فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام NEWiscarbic2016 3-فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام NEWisceng2016 4- فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC(2015 ) 5- فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC(1394)             ---------------------------          مجلات علمی پژوهشی             دانلود کنید 1-فهرست نشریات علمی دارای اعتبار-اردیبهشت ماه  1397(جدید)  2- فهرست نشریات علمی دارای اعتبار - خرداد ماه 1396 3- فهرست نشریات علمی دارای اعتبار - اردیبهشت ماه 1396               --------------------------         مجلات نامعتبر               دانلود کنید 1- فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی- اسفند ماه 1396 2- فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی - آذر 1395 3- فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی - مهر 1393        --------------------------       MIF مجلات در هر گرایش               دانلود کنید 1- ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی هر گرایش علمی 2- ICR - MIF(2015)