بایگانی بخش آئین نامه ها و دستور العمل ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,061 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ -

آئین نامه ها و دستور العمل ها

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی، 1395 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان، مصوب 1388 آیین نامۀ انضباطی دانشجویان، مصوب 1374