بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 17,702 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ -

ولیزاده

جلال ولیزاده   کارشناس کارگاه ماشین ابزار :عنوان کارگاه ساخت و تولید :محل فعالیت :پست الکترونیکی :شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ -

حسین آقالو

حسین آقالو   کارشناس کارگاه عمومی :عنوان کارگاه ساخت و تولید :محل فعالیت :پست الکترونیکی :شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ -

رسول مشموله

رسول مشموله   کارشناس کارگاه جوشکاری عنوان: کارگاه ساخت و تولید محل فعالیت: پست الکترونیکی: شماره تماس:

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ -

شهرام خدابنده لو

شهرام خدابنده لو    کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مکانیک عنوان: کارگاه ساخت و تولید، کارگاه هوافضا، آزمایشگاه های گروه مکانیک محل فعالیت:  پست الکترونیکی: شماره تماس: