بایگانی بخش الکترونیک

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,839 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

گرایش الکترونیک

توسعه و رشد روز افزون صنایع الکترونیک و نفوذ همه جانبه آن در زندگی بشری موجب شده رشته مهندسی  برق از یک جایگاه خاصی برخوردار گردد. مهندسی الکترونیک دربرگیرنده دانش طراحی و تست مدارات الکترونیکی می باشد.