بایگانی بخش شهریه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,835 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ -

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 95-94 پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 95-94 پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیهشهریه ثابتشهریه متغیر به ازای هر واحدشهریه پایان نامه به ازای هر واحد20.900.0002.555.0004.400.000