بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,515 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰ -

همکاران

صفر گل صنم لو - مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه کارشناسی ارشد : مدرک روابط انسانی : رشته و گرایش -- : پست الکترونیکی 04431980252 : شماره تماس آرزو پرهام نیا - کارشناس مرکز مشاوره   کارشناسی ارشد : مدرک روانشناسی شخصیت : رشته و گرایش A_parhamniya@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980252 : شماره تماس صمدعلی عباس زاده - همکار پاره وقت دکترا : مدرک روانشناسی : رشته و گرایش --- : پست الکترونیکی 04431980252 : شماره تماس حامد خضرلو - همکار پاره وقت   کارشناسی ارشد : مدرک مشاوره : رشته و گرایش --- : پست الکترونیکی 04431980252 : شماره تماس محمدرضا آقا محمدی - همکار پاره وقت دکترا : مدرک اعصاب و روان : رشته و گرایش --- : پست الکترونیکی 04431980252 : شماره تماس