بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,288 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ -

معرفی مدیریت و کارکنان امور دانشجویی

سجادالله رضازاده - مدیر امور دانشجویی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش s.rezazadeh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980219 : شماره تماس یاسر عبدیلی - مسئول امور خوابگاه ها   فوق دیپلم : مدرک تاسیسات ساختمان : رشته و گرایش abdili.yaser@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980309 : شماره تماس سکینه نیک خو - کارشناس امور خوابگاهی کارشناسی  : مدرک مدیریت بازرگانی : رشته و گرایش s_nikkhuo@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980309 : شماره تماس سارا یمین - کارشناس مالی امور فرهنگی و دانشجوئی   کارشناسی : مدرک زبان و ادبیات انگلیسی : رشته و گرایش yamin_sara@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980253 : شماره تماس نسرین غنی زاده - کارشناس مالی امور فرهنگی و دانشجوئی   کارشناسی : مدرک صنایع غذایی : رشته و گرایش n.ghanizadeh63@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980309 : شماره تماس نسرین رسولی - کارشناس امور تغذیه   کارشناسی : مدرک مدیریت بازرگانی : رشته و گرایش : پست الکترونیکی 04431980270 : شماره تماس مهدی کاظمی - کارشناس امور تغذیه   کارشناسی : مدرک مدیریت دولتی : رشته و گرایش kazwmi.uut80@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980270 : شماره تماس حکیمه قربانی - کارشناس صندوق رفاه دانشجوئی   کارشناسی : مدرک زیست شناسی : رشته و گرایش h.ghorbani6211@yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980306 : شماره تماس