بایگانی بخش معاونت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,174 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ -

معرفی معاونت

صابر عزیزی  - معاون دانشجوئی و فرهنگی   صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش s.azizimee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی   04431980219 : شماره تماس علی کاظمی - رئیس دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی    کارشناسی  : مرتبه علمی حقوق- : رشته و گرایش a.kazemi1579yahoo.com : پست الکترونیکی 04431980219 : شماره تماس