بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,315 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ -

معرفی مدیر و کارکنان امور فرهنگی

مرتضی علی اصغری - مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه استادیار : مرتبه علمی برق - کنترل : رشته و گرایش m.aliasgharyuut.ac.ir : پست الکترونیکی 04431980217 : شماره تماس سارا یمین - کارشناسی مالی امور فرهنگی و دانشجوئی   کارشناسی : مدرک زبان و ادبیات انگلیسی : رشته و گرایش yamin_sarayahoo.com : پست الکترونیکی 04431980253 : شماره تماس رضا محمد زاده- کارشناس تشکل های اسلامی  دانشجوی کارشناسی مدرک مدیریت فرهنگی : رشته و گرایش r.mohammadzadeh313gmail.com : پست الکترونیکی 04431980225 : شماره تماس اولدوز ارشدی - کارشناس انجمن های علمی دانشجویی کارشناس ارشد : مدرک روانشناسی/آموزش زبان انگلیسی : رشته و گرایش olduzarshadiyahoo.com : پست الکترونیکی 04431980225 : شماره تماس سارا قهرمانی - کارشناس دینی و قرآنی ، امور کانون ها ، نشریات و فرهنگی خوابگاه ها  کارشناسی : مدرک الهیات و معاف اسلامی : رشته و گرایش s.ghahramani313chmail.ir : پست الکترونیکی 04431980225 : شماره تماس