بایگانی بخش تشکل های دانشجویی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,948 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ -

انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه صنعنی ارومیه 97-96

نام تشکل سال تاسیس اعضای تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت 1393 حنانه عباسی ملیحه مولودی امیرحسین جوان علی عارفی احسان آقازیارتی فاطمه رستمی امیر مهتابی

img_yw_news
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ -

هیئت منتظران مهدی(عج) دانشگاه صنعتی ارومیه 97-96

نام تشکل سال تاسیس اعضای تشکل هیئت منتظران مهدی(عج) 1385 عادل اکبری  علی ملکی  مهدی اخترانی سید فرزاد احمدی امیرحسین ذوالفقاری حامد احمدی افشار آیسان محمدی

img_yw_news
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای شورای صنفی و رفاهی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 97-96

نام تشکل سال تاسیس اعضای تشکل شورای صنفی و رفاهی دانشجویی ۱۳۸۶ محمد رضا سالمی -دبیر  رضا اصلانی حامد حلاج پور ناصر حشمتی فاطمه نجف زاده

img_yw_news
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ -

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در سالتحصیلی 96-95

ردیف نام تشکل سال تاسیس اعضای شورای مرکزی 1 انجمن اسلامی 1393 مهسا کرناسی (دبیر) الهه خسروی حبیب دانشمند آیسان خسروی پور سروش ثنایی فرد