بایگانی بخش هیئت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 35,193 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ -

دکتر سیامک سرمدی

سیامک سرمدی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی هوش مصنوعی : رشته وگرایش siamak.sarmady@gmail.com : پست الکترونیکی 04431980272 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ -

فرید احمدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ -

وحید نصرالهی

وحید نصرالهی صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی نرم افزار : رشته وگرایش v.nasrollahi@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044331980266 : شماره تماس

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

اردلان قاسم زاده

اردلان قاسم زاده صفحه شخصی مربی : مرتبه علمی مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی : رشته وگرایش ardalanghasemzadeh@gmail.com : پست الکترونیکی 04431980272 : شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ -

امید رضا بلوکی

امید رضا بلوکی اسپیلی   صفحه شخصی مربی - دانشجوی دکتری : مرتبه علمی تجارت الکترونیک : رشته وگرایش omid.speily@gmail.com : پست الکترونیکی   3554180  : شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ -

جعفر طهمورث نژاد

جعفر طهمورث نژاد  صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی : رشته وگرایش j.tahmores@it.uut.ac.ir : پست الکترونیکی    0443-1980-236 : شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ -

پرویز رشیدی

پرویز رشیدی  صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی هوش مصنوعی و رباتیک  : رشته وگرایش pr.rashidi@gmail.com : پست الکترونیکی 04431980236 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰ -

دکتر وحید سلوک

وحید سلوک - مدیریت گروه            صفحه شخصی استادیار : مرتبه علمی مهندسی مخابرات و شبکه : رشته و گرایش v.solouk@it.uut.ac.ir : پست الکترونیکی    04431980258 : شماره تماس