بایگانی بخش بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان

:: محکومیت جنایات و تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به نوارغزه - ۱۳۹۳/۴/۲۶ -