بایگانی بخش روسای قبلی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

دکتر جعفر عبداللهی شریف

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ -

دکتر قادر رضازاده

دکتر قادر رضازاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه از خرداد ماه 1393 تا خرداد ماه 1394  سرپرستی دانشگاه را بر عهده داشتند.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ -

ریاست دانشگاه

دکتر ایرج میرزایی متولد سال 1339 شهرستان اهر از ابتدای شکل گیری دانشگاه صنعتی ارومیه تا خرداد ماه 1393 مسئولیت راه اندازی و ریاست دانشگاه دانشگاه را بر عهده داشتند.


پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology