بایگانی بخش ستاد شاهد

img_yw_news
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

ثبت نام کلاس تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه :دانشجویانی که درخواست برگزاری کلاس تقویتی را دارند به ستاد شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.


پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology