بایگانی بخش مدیرعامل

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ -

معرفی مدیرعامل

سید موسی سید عالی نژاد،  دانشجوی سال آخر دکتری الکترونیک متولد سال 1346 از شهر ارومیه مسئولیت مدیریت صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه را بر عهده دارند.